PHP Eğitimi – Temel String Fonksiyonları ve Örnekler

Youtube kanalım üzerinden PHP eğitim videolarına devam ediyorum. Tabi bu arada paylaştığım eğitim notlarının bir kısmını inetrnet sitemde paylaşıyorum. Fakat asıl kod paylaşımlarını ise github hesabımda topluyorum. Beni youtube ve github üzerinden takip edebilirsiniz. Düzenli notlarla ilerlemek her zaman daha sağlıklı olur. Bu yüzden eğitim videolarına katılmanızı tavsiye ederim.

PHP web kodlama dilinde bir çok string fonksiyonu var. Ama ben sizler için en çok kullanılan yani kodlama yaptığınız esnada en sık başvuracağınız string fonksiyonlarını paylaşacağım.

En Sık Kullanılan PHP String Fonksiyonları

1. strlen Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde strlen fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin karakter sayısını ekrana yazdırır. Tabi bunu sayı ile ekrana verir. Diyelim “mehmetnuriarslan.com” stringimizdeki karakter sayısını öğrenmek istiyoruz. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php

$metin = "mehmetnuriarslan.com";

echo strlen($metin);

?>

Sonuç olarak ekrana “20” yazdıracak. Eğer 20 ise sonucunuz doğru yazmışsınız demektir.

2. str_replace Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde str_replace fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin içinde bulunan bir değeri başka bir değer ile değiştirmeye yarar. Diyelim “mehmetnuriarslan.com” stringimizde bulunan “com” ifadesi yerine “net” yazmak istiyoruz. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php

$site = "mehmetnuriarslan.com";

echo str_replace("com","net",$site);

?>

Sonuç olarak ekrana “mehmetnuriarslan.net” yazacaktır. Bu sonucu ekranda görüyorsanız kodlamada hatanız yoktur.

3. strtoupper Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde strtoupper fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin tüm harflerini büyük yapar. Diyelim “mehmet nuri arslan” ifadesinde bulunan stringimizin tüm harflerini büyük yapmak istiyoruz. O zaman $isim değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene strtoupper fonksiyonunu kullandıracağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php

$isim = "mehmet nuri arslan";

echo strtoupper($isim);

?>

Sonuç olarak ekrana “MEHMET NURİ ARSLAN” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse sorun yoktur.

4. strtolower Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde strtolower fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin tüm harflerini küçük yapar. Diyelim “MEHMET NURİ ARSLAN” ifadesinde bulunan stringimizin tüm harflerini küçük yapmak istiyoruz. O zaman $isim değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene strtolower fonksiyonunu kullandıracağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php

$isim = "MEHMET NURİ ARSLAN";

echo strtolower($isim);

?>

Sonuç olarak ekrana “mehmet nuri arslan” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse yine sıkıntı yoktur.

5. ucword Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde ucword fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin kelimelerinde bulunan ilk harflerin büyük yazılmasını sağlar. Diyelim “mehmet nuri arslan” ifadesinde bulunan stringimizdeki 3 kelimeninde baş harfini büyük yapmak istiyoruz. O zaman yine bir $isim değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene ucword fonksiyonunu kullandıracağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php

$isim = "mehmet nuri arslan";

echo ucword($isim);

?>

Sonuç olarak ekrana “Mehmet Nuri Arslan” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse kodlamanız doğrudur.

6. ucfirst Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde ucfirst fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin ilk kelimesindeki ilk harfi büyük yapmaya yarar. Diyelim “mehmet nuri arslan” ifadesinde bulunan stringimizdeki ilk kelime olan “mehmet” in baş harfini büyük yapmak istiyoruz. O zaman yine bir $isim değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene ucfirst fonksiyonunu kullandıracağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php

$isim = "mehmet nuri arslan";

echo ucfirst($isim);

?>

Sonuç olarak ekrana “Mehmet nuri arslan” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse kodlamanız doğrudur.

7. substr Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde substr fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin sadece bir kısmını ekrana yazdırmaya yarayan bir fonksiyondur. Diyelim “Mehmet Nuri Arslan” ifadesinde bulunan stringimizin 3.harfinden sonrasını ekrana yazdırmak istiyoruz. O zaman yine bir $isim değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene substr fonksiyonunu uygulayacağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yapmamız gerekir.

<?php

$isim = "Mehmet Nuri Arslan";

echo substr($isim,3);

?>

Sonuç olarak ekrana “met Nuri Arslan” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse kodlamanız doğrudur. Eğer 3.karakterden sonra toplamda 8 olacak şekilde bir sınırlama getirmiş olsaydık, o zaman da yukarıda ki koda ek olarak bir sınır getirmemiz lazım.

<?php

$isim = "Mehmet Nuri Arslan";

echo substr($isim,3,8);

?>

Bu defa da sonuç olarak ekrana “met Nuri” yazdırılacaktır.

Son olarak bu fonksiyonda olurda Türkçe karakter problemi yaşarsanız. Fonksiyonu “mb_substr” şeklinde ifade etmeniz gerekecektir. Ve fonksiyon içine “UTF-8” charsetini eklemeniz lazım. Onuda şu şekilde yazmanız gerekecek;

<?php

$isim = "Mehmet Nuri Arslan";

echo mb_substr($isim,3,8,"UTF-8");

?>

8. number_format Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde number_format fonksiyonu; Bir sayının virgülden sonraki hane sayısını belirleyip onu yuvarlamaya yarar. Bu fonksiyonu genellikle para birimlerini (finans, ekonomi alanında) ifade etmek veya bir sayıyı yuvarlamak için kullanırız. Diyelimki 121.412687899 diye bir sayımız var. Ve onu virgülden sonra 3 hane olacak şekilde göstermek istiyoruz. Önce $sayi diye bir değişkene tanımlayıp sonra fonksiyonumuzu kullanacağız. Tabi kullanım parametremiz; “number_format($sayi, virgülden sonraki hane sayısı, ‘onluk ayırıcı’, ‘binlik ayırıcı’); Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yapmamız gerekecektir.

<?php 

$sayi = 121.412687899;

echo number_format($sayi,3,'.',',');

 ?>

Sonuç olarak ekrana “121.413” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse kodlamanız doğrudur.

9. wordwrap Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde wordwrap fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin belli aralıklara bölünmesini sağlar. Diyelimki “Benim adım Mehmet Nuri Arslan” ifadesini belli aralıklarda bölmek istiyoruz. O zaman yine bir $bolme değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene wordwrap fonksiyonunu kullandıracağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php

$bolme = "Benim adım Mehmet Nuri Arslan";

echo wordwrap($bolme,10,"<hr/>");

?>

Sonuç olarak ekrana;

Benim
adım
Mehmet
Nuri
Arslan

olarak yazdıracak. Her kelime için bir satır ayırmış olacaktır.

10. strstr Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde strstr fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringin içinden bir kelime, harf dizini veya parametre aramak istiyorsak, bu fonksiyondan yararlanırız. Aramak istediğiniz parametreye true veya false döngüsü uygular. Diyelimki “Mehmet Nuri Arslan” ifadesinde bulunan stringimizde “Mehmet” kelimesi geçiyor mu? Yoksa geçmiyor mu? $yokla diye bir değişkene “Mehmet Nuri Arslan” stringini tanımladım. Ve aşağıdaki kodlama ile bu sorguyu gerçekleştirdim. Bunu öğrenmek için bu fonksiyonu aşağıdaki örnekte uygulayalım.

<?php

$yokla = "Mehmet Nuri Arslan";

if(strstr($yokla,"Mehmet")) echo "Mehmet adı parametrede geçiyor.";

else echo "Aradığınız isim parametrede maalesef geçmiyor.";

?>

Sonuç olarak ekrana “Mehmet adı parametrede geçiyor.” yazdırılacak. Eğer aksi bir isim veya parametre sorgusu yapılırsa da “Aradığınız isim parametrede maalesef geçmiyor.”diye sonuç alırsınız.

11. addslashes Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde addslashes fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir string ifadesinde ” ‘ ” tek tırnak ayırma işaretinin önüne ” \ ” işareti getirir. Diyelim “PHP’de yeni fonksiyon öğreniyorum.” ifadesinde bulunan stringimizdeki ” PHP’de ” yi ” PHP\’de ” şeklinde yazarak tek tırnağı kaldırmak istiyoruz. O zaman bir $metin değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene addslashes fonksiyonunu uygulayacağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yapmamız lazım.

<?php

$metin = "PHP'de yeni fonksiyon öğreniyorum.";

echo addslashes($metin)."<br/>";

?>

Sonuç olarak ekrana “PHP\’de yeni fonksiyon öğreniyorum.” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse kodlamanız doğrudur.

12. stripslashes Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde stripslashes fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir string ifadesinde ” ‘ ” tek tırnak ayırma işaretinin önündeki ” \ ” slash işaretini kaldırır. Diyelim “PHP\’de yeni fonksiyon öğreniyorum.” ifadesinde bulunan stringimizdeki ” PHP\’de ” yi ” PHP’de ” şeklinde yazarak slash işaretini kaldırmak istiyoruz. O zaman bir $metin değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene stripslashes fonksiyonunu uygulayacağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yapmamız lazım.

<?php

$metin = "PHP\'de yeni fonksiyon öğreniyorum.";

echo stripslashes($metin);

?>

Sonuç olarak ekrana “PHP’de yeni fonksiyon öğreniyorum.” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse kodlamanız doğrudur.

13. nl2br Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde nl2br fonksiyonu; Bir string parametresinde satır sonlarına otomatik olarak <br> eklemeye yarayan bir fonksiyondur. Her satırımızın sonuna <br> atarak bir alta geçmek için yapmış olduğumuz yorucu kod fazlalığını ortadan kaldırır. Diyelim ki aşağıda bulunan lorem yazımızı olduğu gibi ekrana çıktı olarak almak istiyoruz. Eğer bu fonksiyonu kullanmazsanız cümleler iç içe şeklinde düzensiz olarak çıktı alırsınız. Ama nl2br fonksiyonu ile aşağıda görmüş olduğunuz şekilde düzenli olarak bir çıktı alırsınız.

“Lorem Ipsum pasajlarının birçok çeşitlemesi vardır.
Ancak bunların büyük bir çoğunluğu mizah katılarak veya rastgele sözcükler eklenerek değiştirilmişlerdir.
Eğer bir Lorem Ipsum pasajı kullanacaksanız, metin aralarına utandırıcı sözcükler gizlenmediğinden emin olmanız gerekir.
İnternet’teki tüm Lorem Ipsum üreteçleri önceden belirlenmiş metin bloklarını yineler.
Bu da, bu üreteci İnternet üzerindeki gerçek Lorem Ipsum üreteci yapar.
Bu üreteç, 200’den fazla Latince sözcük ve onlara ait cümle yapılarını içeren bir sözlük kullanır.
Bu nedenle, üretilen Lorem Ipsum metinleri yinelemelerden, mizahtan ve karakteristik olmayan sözcüklerden uzaktır.”

Hemen kodlamamızı yazalım.

<?php 

$metin="Lorem Ipsum pasajlarının birçok çeşitlemesi vardır.
    Ancak bunların büyük bir çoğunluğu mizah katılarak veya rastgele sözcükler eklenerek değiştirilmişlerdir.
    Eğer bir Lorem Ipsum pasajı kullanacaksanız, metin aralarına utandırıcı sözcükler gizlenmediğinden emin olmanız gerekir.
    İnternet'teki tüm Lorem Ipsum üreteçleri önceden belirlenmiş metin bloklarını yineler.
    Bu da, bu üreteci İnternet üzerindeki gerçek Lorem Ipsum üreteci yapar.
    Bu üreteç, 200'den fazla Latince sözcük ve onlara ait cümle yapılarını içeren bir sözlük kullanır.
    Bu nedenle, üretilen Lorem Ipsum metinleri yinelemelerden, mizahtan ve karakteristik olmayan sözcüklerden uzaktır.";

echo nl2br($metin);

 ?>

Eğer çıktınız otomatik olarak <br> atılmış şekilde yazdırılıyorsa sorun yoktur.

14. str_repeat Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde str_repeat fonksiyonu; bir yazının, değişkenin veya her hangi bir stringi tekrar tekrar yazdırır. Kaç defa tekrar yazılmasını istiyorsak onu belirleyebiliriz. Bir çok yerde kullanılır. Diyelimki “Mehmet Nuri Arslan” stringimizi ekrana alt alta gelecek şekilde 5 defa yazdırmak istiyoruz. O zaman bir $metin değişkeni tanımlayıp ve bu değişkene str_repeat fonksiyonunu kullandıracağız. Bunun için ise aşağıdaki kodlamayı yazacağız.

<?php 

$metin="Mehmet Nuri Arslan"."<br>";

echo str_repeat($metin, 5);

 ?>

Sonuç olarak ekrana 5 defa alt alta “Mehmet Nuri Arslan” yazdırılacak. Eğer çıktınız bu şekildeyse kodlamanız doğrudur.

15. strip_tags Fonksiyonu nedir? Ve Örnek Kullanımı

PHP dilinde strip_tags fonksiyonu; bir yazıyı, değişkeni veya her hangi bir stringi XML, HTML ve PHP etiketlerinden temizler. Diyelimki $metin değişkenimize “Benim adım Mehmet Nuri Arslan” ifadesini tanımladık. Ve ifade içinde isim kısmına <strong> HTML tagini uyguladık. Çıktıyı önce bu şekilde ifade edersek, sonuç olarak ekrana;

“Benim adım Mehmet Nuri Arslan” stringini strong uygulanmış olarak alırsınız.

Ama aynı stringe biz strip_tags() fonksiyonu uygularsak, bu defa HTML tag temizlenir. Çıktımız bu defa;

“Benim adım Mehmet Nuri Arslan” şeklinde olur. Bunun için de aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

<?php 

$metin="Benim adım <strong>Mehmet Nuri Arslan<strong>";

echo strip_tags($metin);

 ?>

Eğer kodların bir kısmına izin vermek istiyorsanız, bu defa aşağıdaki gibi bir kodlama oluşturmanız gerekecektir. Kullanımı bu şekilde; “strip_tags(str, allow)” yani str kısmına string ifadeniz veya değişkeniniz gelir. allow kısmına da izin vermek istediğiniz tagları yazınız.

<?php 

$metin="Benim adım <strong>Mehmet Nuri Arslan<strong>";

echo strip_tags($metin, "<strong>");

 ?>

Bu şekilde HTML <strong> tagine izin verir.

5/5 - (1 Oy)
Yorum yapın